Türkiye Aşçılar ve Şefler Federasyonu

AMAÇLARIMIZ

 • İstanbul ve diğer illerdeki turistik otel, motel, tatil köyü, restaurant bar ve benzeri yerlerde çalışan mutfak, restoran, bar, cafe personeli satın alma ve yiyecek, içecek müdürleri, bu yerlerin yardımcı ve işletmecileri, bu yerlerin oluşmasına mal ve hizmet üreterek katkıda bulunan kuruluşların yönetici ve personelleri bu yerlerde tüketilen gıda ve temizlik malzemelerini üreten ve pazarlayan kuruluşların yönetici ve personelleri yiyecek, içecek konusunda yayın yapan, yazı yazan, fotoğraf ve film çalışmaları yapan kişiler arasında sevgi ve saygıya dayalı ilişkiler kurmak,
 • Üyelerin sahip oldukları bilgi ve becerilerden yararlanarak bilgi alış verişinde bulunmak, bilimsel araştırmalar yaparak mutfak zenginliklerimizi, yeme-içme ve sunma adabını bütün özellikleri ile ortaya çıkarmak, geliştirmek; yurt dışında ve yurt içinde mutfağımızın tanınmasını sağlamak; bu alanda eğitim yapmak ve eğitim yapan kuruluşlara yardımcı olmak, yiyecek ve içeceğin insanın sağlıklı beslenmesindeki yerinin ve öneminin belirlenmesine bilimsel olarak katkıda bulunmak;
 • Yurt dışında ve yurt içinde yeme-içme konuları ile ilgili gelişmeleri izlemek;
 • Bu tür çalışmaları özendirmek yaymak ve sevdirmek;
 • Üyelere bu konu ile ilgili kişi ve kuruluşlara fahri danışmanlık hizmetleri ile yararlı faaliyetler üretmek; seminerler, yarışmalar, mesleki eğitim çalışmaları, yöresel etkinlikler yapmak, bu faaliyetleri yayın organları ile koordine olarak (Mecmualar, gazeteler, radyo ve TV istasyonları ) vasıtasıyla yaymak ve duyurmak.
 • Bu yayın organlarında derneğimizin faaliyetlerine ve üyelerimizin çalışmalarına yönelik programlar hazırlanmasını sağlamak, konumuzu ilgilendiren fuar ve sergilere katılmak, konferanslar düzenlemek,
 • Türk turizminin içine alternatif turizm konusu olarak GASTRONOMİ TURİZMİ ‘nin de girmesine yardımcı olmak.
 • Mutfağın ve genel olarak yiyecek ve içecek ile ilgili bilimsel araştırmalar yapmak. Bu konuda çalışmalar yapan kişi ve kuruluşları teşvik etmek ve desteklemek.
 • Bu konu ile ilgili her türlü süreli, süresiz görsel yayın yapmak ve yaptırmak…
 • “Türk Mutfağı Araştırma Enstitüsü” kurulmasını sağlayıcı girişim ve çalışmalarda bulunmak.
 • Amacına uygun olarak eğitim programları hazırlamak ve uygulamak. Bu konuda faaliyette bulunan eğitim kurumlarını desteklemek ve öğrencilere yardımcı olmak.
 • Amaç ve konularına uygun seminer, panel yemek fuarı, piyango, bale, konser, konferans, gezi, yarışma, sergi vb. etkinlikler düzenlemek,.
 • Konu ile ilgili mesleki davranış kural ve ilkelerini hazırlamak ve benimsemesini sağlamaya çalışmak.
 • Konu ile ilgili özel ve kamu kuruluşlarına danışmanlık hizmeti vermek.
 • Uygulama için gerekli izni alarak lokaller açmak, toplantılar düzenlemek, amaç ve etkinlikleri için taşınır taşınmaz malları kiralamak, satın almak, satmak ve işletmek.
Menü