Türkiye Aşçılar ve Şefler Federasyonu

TAŞFED JÜRİ EĞİTİMİ

Sertifika için başvuran eğitim kurumlarının Mutfak Eğitimi Standartlarına uyumu ve denetimi (TAŞFED) Türkiye Aşçılar ve Şefler Federasyonu tarafından yapılacaktır.

TAŞFED Eğitim Komitesi

Kaliteli Yemek Eğitimi Standartları

TAŞFED Eğitim Komitesinin belirlediği en az on iki ‘’ Kaliteli Yemek Eğitimi Standartları ‘’JÜRİ Sertifikası için başvuran şirket, birlik veya kurumların misyon, hedef ve objektiflerinde belirtilmelidir. TAŞFED Eğitim Komitesine, standartlara uygun veya üstünde olduğuna dair kanıtlayan belgeler inceleme ve ödüllendirme sürecinin bir parçası olarak sunulmalıdır. Standartlara uyulmuyorsa veya yeterli doküman yoksa, ilgili parti, bütün şartların tamamlandığını gösterinceye kadar başvurusunu dondurmalıdır. Kısmi veya geçici belgeler veya ödüller verilmeyecektir.

1.      Kalifiye Yemek Direktörü- En azından bir kişi yemek programlarının geliştirilmesi ve yönetiminden doğrudan sorumlu olmalı ve profesyonel geçmişi ve eğitimi ile bu konuda yeterli olmalıdır.  Bu kişinin öğretim görevi olabilir, uygulama ve yönetimde sorumluluğu olabilir. Yemek direktörü yemek eğitimi, eğitim verme ve tecrübesini bulunduğu ülkenin aşçı birliklerinden veya Türkiye Aşçılar ve Şefler Federasyonundan alınan  profesyonel sertifikalarla kanıtlamalıdır. Resmi Yemek Direktörü Profil Sayfası (E-1) doldurulmalı ve uygun özgeçmiş ve profesyonel sertifikalarla birlikte gönderilmelidir.

2.      Kalifiye Fakülte ve Eğitmenler : Bütün fakülte, eğitim görevlileri ve eğitmenlerin öğrencileri doğru bir şekilde eğitmeleri için gereken,  ülkenin eğitim bakanlığı, eğitim kurumları , aşçı birliklerinin belirlediği veya TAŞFED standartlarında   yetenek, bilgi ve tecrübesi olmalıdır. Profesyonel eğitim, çıraklık ve akademik eğitim ( kazanılmış derece ve diploma ) kombinasyonu tercih sebebidir. Her ögretmenin sertifikası, sürekli eğitim ve profesyonel gelişme planları da açıkça belirtilmelidir. Belgeler tek sayfada, her yetkili fakülte üyesinin ismi, eğitimi ve tecrübesi belirtilerek hazırlanabilir. (Form E-2)

3.      Başvuru yapan kurumun geçmişinde devam eden sınıf ve programların ve sürekli gelişimini sağlayacak yeterli öğrenci sayısının da bulunması gerekir. Bu belgeler grafik şeklinde, verilen kursların detayı, süresi ve her kurs için katılım sayısı da belirtilerek hazırlanır. (Form E-

4.      Resmi ders verme modelleri. Şirket, birlik, dernek veya kurumların eğitim stilleri ve uygulamaları, sergileme ve ders vermeden, pratik çalışma ve canlı iş tecrübesine (mutfak veya halka açık restoranlar) kadar değişebilir, ama hepsinin formal, yapılacak işlerin organize planı ve takibi olmalıdır.  Derslerin planını, detaylı ve özel eğitim sonuçları ve değerlendirmesini de ( gerektiği takdirde) gösteren belgelerde inceleme için hazır olmalı.

5.      Uygun tesis, araç ve gereçler: Eğitim ve öğrenme tesisleri ve çevre, pratik eğitim mutfakları, ders verme ve uygulama sınıflarının uygun olduğuna dair kanıtlar sunulmalıdır. Bütün tesisler gereken şekilde donanımlı ve eğitim ve öğretim yönetimine uygun bir şekilde olmalı ve kayıtlı öğrenci sayısına uygun kapasitede olmalıdır. Tesislerin ve ekipmanların uygunluğunu  göstermek için dijital olarak çekilmiş bir resim koleksiyonun olması yeterli olacaktır.

6.       Taahhüt ve Destek : Bu yemek programını veren  ana şirket, birlikler, dernekler, okul, kolej veya kurumlar bu programı sürekli, fiziksel ve mali olarak destekleyeceklerini belirten kanıtları göstermelidir. Bu kanıtlar halka açık, pazarlama veya şirketlerin yetkilileri ve yöneticileri tarafından desteklenen basılı dökümanlar olabilir.

7.      Görev bildirimi :  Hedefler ve Objektifler –   Basit ve iyi tanımlanmış program, görev bildirimi tüm potansiyel öğrencilere ve sponsorlara açıkça pazarlanmalı. Görev bildirimi iyi geliştirilmiş ve tüm ilgili guruplara açık program hedefleri ve objektifleri ile desteklenmelidir. Kanıt olarak basılı broşürler, kataloglar veya web sayfalarında halka promosyon olarak sunulan belgeler veya destekleyici diğer belgeler sunulmalıdır.

8.       Temizlik, gıda güvenliği ve sağlık bilgisi . Bütün başvuranların sağlıklı yemek, temizlik, gıda güvenliği, kişisel temizlik ve beslenmeye (uygun olduğu takdirde) tamamen taahhüt ettiklerini belirten, destekleyen kanıtlar olmalıdır. Bunlar kataloglar, broşürlerde verilen beyanlar  veya derslerde sağlık koşulları kurallarını ve uygulamalarını veren derslerle kanıtlanabilir

9.      Öğrenim merkezleri, kütüphaneler veya diğer eğitim destek merkezleri :  Öğrenim merkezleri, kütüphaneler, ve diğer eğitim destek  merkezlerinde eğitimi destekleyen  ve aşağıda belirilen çeşitli kaynakları da dahil eden alanlar olmalıdır: basılı kitaplar, tezler, broşürler, kılavuzlar, internet web siteleri ve diğer ilgili akademik araştırmalar, magazinler ve videolar (DVD).

10.  Endüstri desteği :  Yerel  kaliteli gıda üretimi ve servisi standartlarına uymalı veya geçmeli ve yerel profesyonel guruptan veya eğitim lisansını veren  devlet kurumlarından destek almalı. Kanıt olarak yerel aşçı guruplarından, diğer yerel profesyonel aşçılardan, yeni mezunlardan destekleyen mektuplar veya geçerli resmi işletme belgeleri kanıt olabilir.

11.   Kurumun iyi tanımlanmış ve halka açık,  öğrenciler veya diğer ilgili guruplarla olan şikayet ve mağduriyetlerle ilgili kural ve prosedürleri olmalı. Bunlar baskılı dökümanlar şeklinde olmalıdır.

12.  Yemek ve pasta sanatı eğitimi veren şirket, birlik veya kurumların ( başvuran) bulundukları şehir ve devletin kanunlarına uygun  işletme lisansı olmalıdır. Buna kanıt olarak işletme lisansı,  sertifikası veya resmi bir evrak olmalıdır.

 Not :  Başvuran şirket, birlik veya kurumlar bu  yemek eğitiminin on iki standardına uygun olduklarını belirten evrakları da ilk başvuruları ile birlikte göndermelidir. Bunu yapmadıkları takdirde, şirket, birlik veya kurumun inceleme süresi gecikebilir veya adaylığını riske edebilir.

Yasal Uyarı

Bu kriterler altında sunulan kanıtlar ve buna bağlı tanınma/sertifika hazırlığından dolayı şirket sahiplerinin, direktörlerin, ortakların, öğrencilerin ve ailelerinin ; şirketin , birliğin veya kurumun ticari, eğitimsel veya diğer konulardan  yaptığı yanlışlıklardan doğacak zararlardan  Türkiye Aşçılar ve Şefler Federasyonu hiçbir şekilde sorumluluk almayacaktır.  Bu bilginin eğitim verecek şirket, birlik veya kurumlar  tarafından öğrencilere, ailelere veya potansiyel yatırımcılara bildirilmesi de tanınma şartlarından biridir.

TAŞFED Eğitim Komitesinin kararı  yukarıda belirtilen bütün bilgilerin desteklendiği kriterine bağlı olarak verilecektir.  Yönetim  Kurulu   şirket, birlik veya kurumu  tanıma kararını tutma, dondurma veya   geri alma  hakkına sahiptir.

Menü