Türkiye Aşçılar ve Şefler Federasyonu

YEMEK FOTOĞRAFLARI YARIŞMASI BAŞLIYOR !!!

 

Türkiye Aşçılar ve Şefler Federasyonu Yemek Fotoğrafları Yarışması

 

 • Yarışmaya, 18 yaşını doldurmuş herkes katılabilir.
 • Yemek fotoğrafları, Türkiye genelinde bulunan, yörelerimize özgü tüm yemekleri kapsayabilir.
 • Yarışmaya, amatör ve profesyonel herkes katılabilir.
 • Yarışmaya katılım sağlamak isteyen kişilerden herhangi bir ücret talebi kesinlikle olmayacaktır.
 • Fotoğraflar jpg formatında ve orijinal çözünürlükte gönderilmelidir.
 • Bir kişi en fazla, 3 kategoride yarışacağından, her kategori için 1 fotoğraf göndermelidir.
 • Yarışmaya katılım sağlayacak kişiler , info@tasfed.net adresine ad, soyad, doğum tarihi ( gün ay ve yıl şeklinde), yarışacağı kategori, iletişim bilgileri, katılım sağladığı il ve ilçeyi de yazarak, resmi ile birlikte bir dosya olacak şekilde hazırlayıp, ilgili mail adresine bildirmelidir.
 • Yarışmaya katılan eserler, daha önce herhangi bir yemek yarışmasında ödül almamış ve herhangi bir yerde kullanılmamış olmalıdır. Yarışmaya katılacak eserlerin görseli info@tasfed.net adresine gönderilmelidir.
 • Yarışmaya katılacak eserler için çekilecek olan fotoğraflarda, sadece eserlerin görüntüsü olmalı, herhangi bir kişi fotoğrafı olmamalıdır.
 • Yarışmaya başkalarına ait fotoğraflarla katılım sağlanmamalıdır. Eğer katılım sağlanır, bu anlaşılır ise, kişinin almış olduğu ödül ve derece kendisinden geri alınacak ve kamuoyu ile paylaşılacaktır.
 • Yarışmada finale kalan ve ödül alan fotoğrafların yayım, kullanım ve sergileme hakkı Türkiye Aşçılar ve şefler Federasyonu’na aittir.
 • Yarışmaya katılan kişi;

Dereceye giren , sergilenmeye hak kazanmış fotoğrafların yarışma sonuçlandığı tarihten itibaren, yarışma sonuçlarının duyurusu için internet, görsel ve yazılı basın kanallarında kullanılmasına, yer ve muhteva sınırı olmadan idare ve bünyesindeki bağlı kuruluşların tanıtılmasında ve yayınlarında isminin veya eser adının kullanılması şartıyla kullanım hakkını verdiğini peşinen kabul ettiğini ve buna bağlı olarak gerek fikir ve sanat eserleri kanunu gerekse diğer ilgili mevzuat gereğince ödül alan ve sergilenmeye hak kazanan eserin çoğaltma, işleme, temsil, umuma iletim haklarının ve yayımlanma haklarının kullanımı için idareye izin ve muvafakat verdiğini kabul eder.

 • Muvafakat izni verilen eserler için, eser sahibi sonradan verdiği izni kesinlikle geri almayacağını ve eserin yukarıdaki şekilde kullanılmasını engellemeyeceğini veya bu izin ve muvafakat için yetkililerden hak/alacak talebinin olmadığını ve hiçbir zaman olamayacağını maddi, manevi talepte bulunmayacağını gayri kabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder.
 • Yarışmaya katılım sağlayacak kişi, yarışma için göndermiş olduğu resimlerin kendine ait olduğunu, kendisi tarafından çekildiğini ve tüm izinlerinin alındığını kabul, beyan ve taahhüt eder.
 • Yarışmaya katılım sağlayıp ödül alan, sergilemeye değer bulunan görseller, TAŞFED web sitelerinde, aynı zamanda TAŞFED’e ait Sosyal Medya (Instagram ) ve her türlü dijital medya hesaplarında tanıtım amaçlı ve yarışmanın amacına uygun biçimde yayınlanacaktır.
 • Katılımcılar, yarışmaya fotoğraf göndermekle işbu Yarışma Şartnamesinde yer alan hususları okumuş ve onaylamış olduğunu kabul eder.
 • Yarışma 20 Ocak 2024 ‘te yapılacak olunup, yarışma için son başvuru tarihi 30 Aralık 2023 ‘dür.
 • Yarışmada dereceye giren eserlerin ödülleri ise şöyledir;

Yarışmada birinci olan eser için 6.000 tl + Plaket

Yarışmada ikinci olan eser için 4.000 tl + Plaket

Yarışmada üçüncü olan eser için 2.000 tl + Plaket verilecektir.

Menü